Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576250 kpl

Teemasivu 36

Asentohoito ja ammattiauttajien haasteet

Tasapainoaistin hoitaminen voisi parantaa monien ikääntyvien ihmisten omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä siten vähentää tukitoimien ja laitoshoidon tarvetta. Tämä prosessi vaatisi sitä, että terveydenhuollon henkilöstö ohjaa ja opastaa ihmisiä hoidon piiriin. Naapuriapukin voisi tulla kyseeseen TP-hoidon yleistyessä. Ammattihenkilöstöä riittäisi paremmin avustamaan TP-hoidon onnistumisessa monioireisten henkilöiden kohdalla. Laitoshoidon osana TP-hoidossa moni tarvitsee apua, mutta se voi vähentää muun avustustyön tarvetta.

Työelämän kipupisteissä TP-hoito työkunnon ja terveyden edistäjänä on kokeilunarvoinen asia työterveys-huollossa. Sen toteuttaminen työpaikoillakin voisi ainakin joissakin olosuhteissa olla mahdollista samaan tapaan kuin on tehty tiloja vaikkapa lepäämistä varten työpäivän aikana.

Kun synkät tapahtumaketjut työllistävät sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstöä sekä poliisia, hoitoennusteet voivat olla huonoja, koska elämänhallinta on saattanut luisua pahasti sivuraiteille. Rikollisiksi ja vaarallisiksi todetut henkilöt eristetään. Osa heistä oppii virheistään – monet epäonnekkaat tapahtumat jatkavat toistumistaan. Läheisten tunnekuorman kasvaessa inhimillinen välittäminen voikin kasvavan taakan alla muuttua välinpitämättömyydeksi. Sama vaara piilee myös ammattiauttajien jatkuvassa henkisessä kuormituksessa, joten heidän oman jaksamisen vuoksi TP-hoito olisi tarpeen.

TP-hoito voisi olla osa laitoksissa tapahtuvaa hoitoa, jossa mahdollisia tuloksia voidaan seurata ja jos mahdollista potilaat voisivat motivoitua tekemään sitä omatoimisesti. Kuten sanottu hoitoennuste riippuu henkilön kunnosta; myös mahdollisista kudosvaurioista, joita ovat aiheuttaneet esim. alkoholi, huumeet, lääkitys, väkivalta, yms.

Mitä nuorempana lapset voivat aloittaa TP-hoidon sitä parempi heidän ennusteensa on. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulun henkilöstön yhteistyötä tarvitaan auttamaan lapsia huono-osaisissa, syrjäytyneissä perheissä, jotta ehkäistään heitä jäämästä syrjäytyneiksi. Koulun tukitoimien lisäksi ja niiden tarvetta vähentämään TP-hoito lasten kotona antaisi heille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet pärjätä koulussa ja muuallakin.

Seuraava

Teemasivu  37. TT-häiriö, TP-hoito sekä terveysvalistuksen kompastuskiviä: tupakka, alkoholi, huumeet ja  lääkkeiden väärinkäyttö