Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576250 kpl

Kirjallisuutta

(huom. nettilinkit aukeavat uuteen selainikkunaan)

Ahonen, Timo & muut(2000)

Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Opetus 2000–sarja. PS-kustannus, Jyväskylä

Carlile, Simon Simon King's article "Wind farm effect on balance 'akin to seasickness". The Australian. June 12, 2015. www.theaustralian.com.au

Duodecim(2007  )Lääketieteen termit.

 Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja. Kustannus Oy Duodecim, WS Bookwell, Porvoo.
Ferreira, Peter (2001) Esitelmä vedestä, suolasta ja biofysiikasta. Brechtesgaden
  Marion Kupratin englanninkielinen versio
www.agua-viva.info
LaineGracia’n suomennos
www.terveydenhoitouutiset.fi/atv/8.htm
(hakusana: vesi ja suola)
   
HUS Internet
(lue myös käyttösäännöt)
Sjögrenin oireyhtymä
   
Karttunen, H. & Sarimaa, M.(2003) Tähtitiede – Tiedettä kaikille. Ursa.
Leinonen, M. & muut (1997)

Koulun biologia. Ihminen. Otava, Keuruu.

McCall, Richard P. (2010) Physics of the Human Body. The John Hopkins University Press.
Michelsson, Katarina AD/HD ja siihen liittyvät liitännäisoireet. ADHD-keskus.
   
Michelsson, Katarina & muut (2003) AD/HD nuorilla ja aikuisilla. PS-kustannus, Jyväskylä.
   
Nevanlinna, Heikki (2006) Avaruussää – Auringosta tuulee. Ursa.
   
Rosedale, Ron (1999) Insuliiniluennon materiaali. http://www.mercola.com/2001/jul/14/insulin.htm#
Salt, Alec In Salt, AN and Hullar, TE."Responses of the ear to low frequency sounds, infrasound and wind turbines." Hearing Research online 16 June 2010.
spaceweather.com  
   
Tietoa Touretten oireyhtymästä.

Yhteenveto Touretten oireyhtymää käsittelevästä kansainvälisestä julkaisusarjasta. ADHD-keskus.

Tilastokeskus Väestötilastot
   
Valtonen, Riitta (2003) Kehityksen pulmat 4-vuotiailla Lene-arvion valossa.
NMI-Bulletin 13: 3-9. Niilo Mäki -instituutti, Jyväskylä.
Wartiovaara, Anu (2020)   Mari Heikkilän artikkeli. laaketieensaatio.fi
Vuorovesitaulukot Norjan merikalastus – pintasei.com


Tasapainoaistin tutkimukseen liittyvää

Dix, M. R., Hallpike, C. S. Pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of vestibular system.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1952;6: 987-1016
   
Epley, J. M The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404
   
Lempert, T, Tiel-Wilck, K. (1996) A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. Laryngoscope 106: 476-478.
   
Rahko, T., Kotti, V. Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115
   
Semont, A., Freyss, G., Vitte, E. Curing the BPPV with a deliberatory manoeuvre. Adv Otorhinolaryngol 1988;42:290-293

Vertaisarvioidut julkaisut

Rahko, T., Kotti, V. Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115
   
Rahko, T. The test and treatment methods of benign paroxysmal positional vertigo and an addition to the management of vertigo due to the superior vestibular canal (BPPV-SC)
Clin Otolaryngol 2002;27:392-395
   
Rahko, T. Lukemisvaikeudet ja silmien ohjausliikkeidenhäiriö. Alustavia lupaavia tuloksia näkökyvyn ja lukunopeuden parantamiseksi.
Suomen Lääkärilehti 2003;39:3883-3886 (Finnish with English abstract)
   
Rahko, T. Reading difficulties and the disturbance of eye movements Promising results of improving the sight and increasing the reading speed.
Finnish Medical Journal 2003;39:3883-3886
   
Rahko, T. Hyvänlaatuinen asentohuimaus. Kirjassa XXIII Audiologian päivät (toim. Rahko-Paananen-Eerola) 2003:10-17. Domus Offset Oy, Tampere. ISBN 951-95725-9-7
   
Rahko, T A new way to diagnoze and treat previously undiagnozed benign paroxysmal positional vertigo symptoms in general. Practice Book of Abstracts, Wonca region, Europe (3-7.6.2001 Tampere, Finland)
   
Rahko, T., Kotti, V. Positional vertigo caused by horizontal semicircula canalolithiasis-an underdiagnozed disorder.
Duodecim 1999; 115:633-638
   
Rahko, T. Äkillinen huimaus -syiden ja tutkimusmenetelmien evaluointia. Suomen Lääkärilehti 200;31:2985-2987.
   
Rahko, T. Huimaus korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin kannalta. Erikoislääkäri 2003: 372-377.
   
Rahko, T. Asentohuimaus kliinisenä tautina. Kirjassa Valtakunnalliset Kuulontutkijapäivät 29-30.1.04 Tampereella. 2004:11-14

Seuraava Yhteystiedot