Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:411423 kpl

Kirjallisuutta

(huom. nettilinkit aukeavat uuteen selainikkunaan)

Ahonen, Timo & muut (2000) Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Opetus 2000–sarja. PS-kustannus, Jyväskylä
Duodecim (2007) Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja. Kustannus Oy Duodecim, WS Bookwell, Porvoo.
   
Ferreira, Peter (2001) Esitelmä vedestä, suolasta ja biofysiikasta. Brechtesgaden
  Marion Kupratin englanninkielinen versio
www.agua-viva.info
LaineGracia’n suomennos
www.terveydenhoitouutiset.fi/atv/8.htm
(hakusana: vesi ja suola)
   
HUS Internet
(lue myös käyttösäännöt)
Sjögrenin oireyhtymä
   
Karttunen, H. & Sarimaa, M.(2003) Tähtitiede – Tiedettä kaikille. Ursa.
   
Leinonen, M. & muut (1997) Koulun biologia. Ihminen. Otava, Keuruu.
   
Michelsson, Katarina AD/HD ja siihen liittyvät liitännäisoireet. ADHD-keskus.
   
Michelsson, Katarina & muut (2003) AD/HD nuorilla ja aikuisilla. PS-kustannus, Jyväskylä.
   
Nevanlinna, Heikki (2006) Avaruussää – Auringosta tuulee. Ursa.
   
Rosedale, Ron (1999) Insuliiniluennon materiaali. http://www.mercola.com/2001/jul/14/insulin.htm#
   
spaceweather.com  
   
Tietoa Touretten oireyhtymästä. Yhteenveto Touretten oireyhtymää käsittelevästä kansainvälisestä julkaisusarjasta. ADHD-keskus.
   
Tilastokeskus Väestötilastot
   
Valtonen, Riitta (2003) Kehityksen pulmat 4-vuotiailla Lene-arvion valossa.
NMI-Bulletin 13: 3-9. Niilo Mäki -instituutti, Jyväskylä.
   
Vuorovesitaulukot Norjan merikalastus – pintasei.com


Tasapainoaistin tutkimukseen liittyvää

Dix, M. R., Hallpike, C. S. Pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of vestibular system.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1952;6: 987-1016
   
Epley, J. M The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404
   
Lempert, T, Tiel-Wilck, K. (1996) A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. Laryngoscope 106: 476-478.
   
Rahko, T., Kotti, V. Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115
   
Semont, A., Freyss, G., Vitte, E. Curing the BPPV with a deliberatory manoeuvre. Adv Otorhinolaryngol 1988;42:290-293

Vertaisarvioidut julkaisut

Rahko, T., Kotti, V. Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115
   
Rahko, T. The test and treatment methods of benign paroxysmal positional vertigo and an addition to the management of vertigo due to the superior vestibular canal (BPPV-SC)
Clin Otolaryngol 2002;27:392-395
   
Rahko, T. Lukemisvaikeudet ja silmien ohjausliikkeidenhäiriö. Alustavia lupaavia tuloksia näkökyvyn ja lukunopeuden parantamiseksi.
Suomen Lääkärilehti 2003;39:3883-3886 (Finnish with English abstract)
   
Rahko, T. Reading difficulties and the disturbance of eye movements Promising results of improving the sight and increasing the reading speed.
Finnish Medical Journal 2003;39:3883-3886
   
Rahko, T. Hyvänlaatuinen asentohuimaus. Kirjassa XXIII Audiologian päivät (toim. Rahko-Paananen-Eerola) 2003:10-17. Domus Offset Oy, Tampere. ISBN 951-95725-9-7
   
Rahko, T A new way to diagnoze and treat previously undiagnozed benign paroxysmal positional vertigo symptoms in general. Practice Book of Abstracts, Wonca region, Europe (3-7.6.2001 Tampere, Finland)
   
Rahko, T., Kotti, V. Positional vertigo caused by horizontal semicircula canalolithiasis-an underdiagnozed disorder.
Duodecim 1999; 115:633-638
   
Rahko, T. Äkillinen huimaus -syiden ja tutkimusmenetelmien evaluointia. Suomen Lääkärilehti 200;31:2985-2987.
   
Rahko, T. Huimaus korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin kannalta. Erikoislääkäri 2003: 372-377.
   
Rahko, T. Asentohuimaus kliinisenä tautina. Kirjassa Valtakunnalliset Kuulontutkijapäivät 29-30.1.04 Tampereella. 2004:11-14

Seuraava Yhteystiedot