Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536627 kpl

Literature / Sources

Literature and sources   

Ahonen, Timo & muut (2000)

Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Opetus 2000–sarja. PS-kustannus, Jyväskylä

Carlile, Simon (June 12, 2015)

"Wind farm effect on balance 'akin' to seasickness". Simon King's article in The Australian www.theaustralian.com.au

Duodecim (2007)

Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja. Kustannus Oy Duodecim, WS Bookwell, Porvoo.

 

 

Ferreira, Peter (2001)

Esitelmä vedestä, suolasta ja biofysiikasta. Brechtesgaden

 

Marion Kupratin englanninkielinen versio
www.agua-viva.info
LaineGracia’n suomennos
www.terveydenhoitouutiset.fi/atv/8.htm
(hakusana: vesi ja suola)

 

 

HUS Internet
(lue myös käyttösäännöt)

Sjögrenin oireyhtymä

 

 

Karttunen, H. & Sarimaa, M.(2003)

Tähtitiede – Tiedettä kaikille. Ursa.

 

 

Leinonen, M. & muut (1997)

Koulun biologia. Ihminen. Otava, Keuruu.

Levävaara, Hannele & muut (!987)

 Fysiikan ja kemian Ydin 7. WSOY.

Michelsson, Katarina

AD/HD ja siihen liittyvät liitännäisoireet. ADHD-keskus.

 

 

Michelsson, Katarina & muut (2003)

AD/HD nuorilla ja aikuisilla. PS-kustannus, Jyväskylä.

 

 

Nevanlinna, Heikki (2006)

Avaruussää – Auringosta tuulee. Ursa.

 

 

Rosedale, Ron (1999)

Insuliiniluennon materiaali. http://www.mercola.com/2001/jul/14/insulin.htm#

Salt, AN and Hullar, TE (June 16, 2010)

"Responses of the ear to low frequency sounds, infrasound and wind turbines." Hearing Research on line.

spaceweather.com

 

 

 

Tietoa Touretten oireyhtymästä.

Yhteenveto Touretten oireyhtymää käsittelevästä kansainvälisestä julkaisusarjasta. ADHD-keskus.

 

 

Tilastokeskus

Väestötilastot

 

 

Valtonen, Riitta (2003)

Kehityksen pulmat 4-vuotiailla Lene-arvion valossa.
NMI-Bulletin 13: 3-9. Niilo Mäki -instituutti, Jyväskylä.

Wartiovaara, Anu (2020)

Mari Heikkilän artikkeli. laaketieteensaatio.fi

Vuorovesitaulukot

Norjan merikalastus – pintasei.com


Tasapainoaistin tutkimukseen liittyvää

Dix, M. R., Hallpike, C. S.

Pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of vestibular system.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1952;6: 987-1016

 

 

Epley, J. M

The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404

 

 

Lempert, T, Tiel-Wilck, K. (1996)

A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. Laryngoscope 106: 476-478.

 

 

Rahko, T., Kotti, V.

Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115

 

 

Semont, A., Freyss, G., Vitte, E.

Curing the BPPV with a deliberatory manoeuvre. Adv Otorhinolaryngol 1988;42:290-293

Vertaisarvioidut julkaisut

Rahko, T., Kotti, V.

Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115

 

 

Rahko, T.

The test and treatment methods of benign paroxysmal positional vertigo and an addition to the management of vertigo due to the superior vestibular canal (BPPV-SC)
Clin Otolaryngol 2002;27:392-395

 

 

Rahko, T.

Lukemisvaikeudet ja silmien ohjausliikkeidenhäiriö. Alustavia lupaavia tuloksia näkökyvyn ja lukunopeuden parantamiseksi.
Suomen Lääkärilehti 2003;39:3883-3886 (Finnish with English abstract)

 

 

Rahko, T.

Reading difficulties and the disturbance of eye movements Promising results of improving the sight and increasing the reading speed.
Finnish Medical Journal 2003;39:3883-3886

 

 

Rahko, T.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus. Kirjassa XXIII Audiologian päivät (toim. Rahko-Paananen-Eerola) 2003:10-17. Domus Offset Oy, Tampere. ISBN 951-95725-9-7

 

 

Rahko, T

A new way to diagnoze and treat previously undiagnozed benign paroxysmal positional vertigo symptoms in general. Practice Book of Abstracts, Wonca region, Europe (3-7.6.2001 Tampere, Finland)

 

 

Rahko, T., Kotti, V.

Positional vertigo caused by horizontal semicircula canalolithiasis-an underdiagnozed disorder.
Duodecim 1999; 115:633-638

 

 

Rahko, T.

Äkillinen huimaus -syiden ja tutkimusmenetelmien evaluointia. Suomen Lääkärilehti 200;31:2985-2987.

 

 

Rahko, T.

Huimaus korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin kannalta. Erikoislääkäri 2003: 372-377.

 

 

Rahko, T.

Asentohuimaus kliinisenä tautina. Kirjassa Valtakunnalliset Kuulontutkijapäivät 29-30.1.04 Tampereella. 2004:11-14