Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:406946 kpl

Teemasivu 14

TT-häiriö, TP-hoito sekä ajotaito ja liikenneturvallisuus

Pystyäkseen hallitsemaan ajoneuvoa kuljettajan täytyy pystyä reagoimaan nopeasti lihaksillaan ja tarkan näköaistin avulla. Vilkkaassa liikenteessä ja/tai huonoissa (sää/tie) olosuhteissa aistien hyvä yhteistyö tulee vieläkin tärkeämmäksi. TT-häiriön huono vaikutus on ilmeinen ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • Ajotaitoa varten opiskeltavan teoriatiedon omaksuminen tuntuu työläältä.
  • Teoriakokeesta selviytymistä haittaa kirjallisten kysymysten sisällön ymmärtämisen vaikeus, jännitys tai asioiden muistaminen on hidasta.
  • Ajoneuvon hallintaa ja ajoharjoittelua vaikeuttaa samanaikaisten toimintojen hallinta: ajoreitin, muun liikenteen ja liikennemerkkien seuraaminen sekä ajoneuvon hallintalaitteiden käyttö, joka voi olla kömpelöä ja hidasta tai hätäistä.
  • Suuntien, etäisyyksien ja välimatkojen hahmottaminen on vaikeaa.
  • Näkeminen on vaikeaa näkökentän reuna-alueilla.
  • Silmien ja käsien tai silmien ja jalkojen yhteistoiminta on vaikeaa; ohjeiden muistaminen on epävarmaa.
  • Varsinkin hankalissa olosuhteissa: vilkkaassa liikenteessä tai huonoissa valaistus- tai sääolosuhteissa ajoa haittaa kova jännitys ja silmien väsyminen.
  • Ikääntyvän kuljettajan ajotaidon seurannassa.
  • Holtiton ajotapa, rattijuopumus ja/tai  muut liikennerikkomukset toistuvat.

Liikenne on "näyttämö", jossa ihmiset, joilla on hyvä tai hoidettu tasapainoaisti, voivat toimia ja säilyä hengissä paremmin missä tahansa olosuhteissa nopean, tarkan ja asianmukaisen toiminnan ansiosta.