Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536679 kpl

Teemasivu 14

TT-häiriö, TP-hoito sekä ajotaito ja liikenneturvallisuus

Pystyäkseen hallitsemaan ajoneuvoa kuljettajan täytyy pystyä reagoimaan nopeasti lihaksillaan ja tarkan näköaistin avulla. Vilkkaassa liikenteessä ja/tai huonoissa (sää/tie) olosuhteissa aistien hyvä yhteistyö tulee vieläkin tärkeämmäksi. TT-häiriön huono vaikutus on ilmeinen ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • Ajotaitoa varten opiskeltavan teoriatiedon omaksuminen tuntuu työläältä.
  • Teoriakokeesta selviytymistä haittaa kirjallisten kysymysten sisällön ymmärtämisen vaikeus, jännitys tai asioiden muistaminen on hidasta.
  • Ajoneuvon hallintaa ja ajoharjoittelua vaikeuttaa samanaikaisten toimintojen hallinta: ajoreitin, muun liikenteen ja liikennemerkkien seuraaminen sekä ajoneuvon hallintalaitteiden käyttö, joka voi olla kömpelöä ja hidasta tai hätäistä.
  • Suuntien, etäisyyksien ja välimatkojen hahmottaminen on vaikeaa.
  • Näkeminen on vaikeaa näkökentän reuna-alueilla.
  • Silmien ja käsien tai silmien ja jalkojen yhteistoiminta on vaikeaa; ohjeiden muistaminen on epävarmaa.
  • Varsinkin hankalissa olosuhteissa: vilkkaassa liikenteessä tai huonoissa valaistus- tai sääolosuhteissa ajoa haittaa kova jännitys ja silmien väsyminen.
  • Ikääntyvän kuljettajan ajotaidon seurannassa.
  • Holtiton ajotapa, rattijuopumus ja/tai  muut liikennerikkomukset toistuvat.

Liikenne on "näyttämö", jossa ihmiset, joilla on hyvä tai hoidettu tasapainoaisti, voivat toimia ja säilyä hengissä paremmin missä tahansa olosuhteissa nopean, tarkan ja asianmukaisen toiminnan ansiosta.

Seuraava Teemasivu 15. TT-häriö, TP-hoito ja esiintymisjännitys