Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:560334 kpl

Teemasivu 13

TT-häiriö, TP-hoito ja työkyky

Mikäli TT-häiriö ja työ sattuvat kuormittamaan samoja kehon heikoimpia kohtia, siitä voi aiheutua työperäisiä vaivoja ja sairauksia jo huomattavasti ennen eläkeikää. Jos työntekijän työkyky ja terveys ovat pahasti vahingoittuneet, työkyvyttömyyseläke on väistämätön. Jotta tätä voidaan ehkäistä, on tärkeä tunnistaa TT-häiriön riskit henkiselle ja fyysiselle työkyvylle ja terveydelle tarpeeksi aikaisin. Uudelleen koulutus ja uuden työn aloittaminen sekä kenties elintaparemontti voisivat onnistua paremmin, kun TT-häiriötä hoidetaan mahdollisimman hyvin lisäongelmien ehkäisemiseksi.

Työntekijän iästä ja kunnosta riippuen joitakin tukitoimia todennäköisesti tarvitaan TP-hoidon lisäksi. Yksityiskohtainen uudelleenkoulutuksen, opiskelun ja/tai (uuden) työn suunnittelu saattaa auttaa suuntautumaan työelämään ja keskittymään työhön, mitä se sitten sisältääkin.

Työelämän vastuullisissa asemissa olevien henkilöiden, esim. suurten työpaikkojen johtotehtävissä olevien päälliköiden täytyy hoitaa tehtävänsä usein myös kovan stressin alaisina. Nämä olosuhteet yhdessä TT-häiriön kanssa saattavat johtaa esim. henkilöstöongelmiin epäreilun tai epäasiallisen johtamistavan vuoksi.

Ikävä kyllä, tämä voi tapahtua missä tahansa, millä tahansa työpaikalla, suurella tai pienellä. Nimittäin syy oman firman tai liiketoimen aloittamiseen saattaa joskus kätkeytyä joihinkin TT-häiriön aiheuttamiin sosiaalisen kanssakäymisen erityispiirteisiin, jolloin yhteistyö työnantajan alaisena koetaan hankalaksi. Päällikön asema voi vahvistaa itsetuntoa ja antaa valtaa alaistensa suhteen. Tässä ei tietenkään sinänsä ole mitään väärää, kunhan johtajuus ei muodostu liian määräileväksi tai epäjohdonmukaiseksi.

Seuraava Teemasivu 14. TT-häiriö, TP-hoito sekä ajotaito ja liikenneturvallisuus