Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536605 kpl

Teemasivu 27

TT-häiriö, TP-hoito sekä tunto- ja tunneaisti

Tuntoaistilla tarkoitetaan ihon välittämiä aistimuksia: esim. kosketus, värinä, kipu, lämpötila. (Duodecim) Haluan käyttää sen ohessa "tunneaistia" tarkoittamaan muidenkin aistien kautta tulevien aistihavaintojen aiheuttamia tuntemuksia kehossa

Tunto- ja kosketusaisti iholla välittää tietoa ympärillä olevien esineiden koosta, muodosta, materiaalista ja pintarakenteesta. Kosketustuntemusten avulla lapsi tulee tietoiseksi kehonsa ääriviivoista ja pystyy tunnistamaan kosketusärsykkeitä kuten painetta ja lämpötilaa. Kosketustuntemukset auttavat ymmärtämään ympäristön kolmiulotteisuutta ja välittävät turvallisuudentunnetta. Sen vuoksi ne (kosketustuntemukset) ovat tärkeitä lapsen tunne-elämän kehittymiselle. (Ahonen & muut, 2001)

Mitä enemmän TT-häiriö jännittää lihaksia, jotka ovat kosketuksissa ihoon, sitä huonommin iho voi tuntea käden, sylin tai istuimen pinnan läheisyyden tai kosketuksen. Vauvassa tämä saattaa aiheuttaa turvattomuutta, jos hän ei pysty tuntemaan sylikosketusta. Sen vuoksi lapsi ei saata viihtyä sylissä enää, kun on oppinut liikkumaan.

Tunto- ja kosketusaisti iholla voi sietää myös paljon kipua, jolloin on vaikeaa ymmärtää muiden ihmisten kokemaa kipua ja ilmaista myötätuntoa. Tällainen huono tunto- ja tunnemuisti yhdistettynä vaikeuteen lihasvoiman ja mielialojen hallinnassa saattaa johtaa aggressiivisiin käytösmalleihin ja muiden ihmisten loukkaantumisiin. Kovaotteisuudestaan huolimatta sama henkilö saattaa pelätä esim. rokotuksen tai hammaslääkärin aiheuttamaa kipua tai tavallisia tartuntatauteja, koska ihonalainen kehon tuntoaisti jännittyneissä lihaksissa voikin olla erittäin herkkä. Huonosti reagoiva ihon tunto- ja tunneaisti voi altistaa liialliselle kuumuudelle auringossa, suihkussa tai paleltumiselle kylmissä olosuhteissa.

Yliherkkä tunto- ja tunneaisti saattaa saada kevyen kosketuksen tuntumaan lyönniltä. Pieni naarmu tuntuu kamalalta. Yksi veripisara voi saada hänet pyörtymään. Vaatteiden saumat tuntuvat ärsyttäviltä. Pienetkin epämukavuudet voivat saada aikaan suurta hämminkiä.  Voimakkaat myötätunnon ja pelon tunteet pieniäkin asioita kohtaan saattavat rajoittaa tavallista elämää paljon. Näiden tuntemusten ei pitäisi järkyttää ketään, mutta niin kauan kuin keho on jännittynyt ja epävakaa, ne voivat ahdistaa liikaa ja altistaa psyykkisiin häiriöihin.

Seuraava Teemasivu 28. TT-häiriö, TP-hoito sekä tunto- ja tunnemuisti