Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:569952 kpl

Teemasivu 25

TT-häiriö, TP-hoito ja oppiminen

Oppimisprosessiin ja sen tuloksiin vaikuttavat myönteisesti kodin antama huolenpito ja tuki sekä suotuisat ulkoiset olosuhteet koulussa yhdessä oppijan sisäisten ominaisuuksien kanssa: kohtalaisen hyvä yleinen älykkyystaso ja oppimisvalmiudet, vireystaso, keskittyminen, motivaatio, aikaisemmat tiedot ja taidot.

Monista myönteisistä tekijöistä huolimatta oppiminen voi kuitenkin olla työlästä ja tulokset eivät vastaa niihin käytettyä aikaa ja vaivaa ja/tai oppijan kykyjä. Tämän vuoksi saavutustaso voi olla epätasainen, jolloin yhden tai muutaman oppiaineen arvosanat ovat huomattavasti muita huonommat.

TT-häiriöllä saattaa olla huono vaikutus melkein kaikkiin oppijan sisäisiin tekijöihin. Sen voi tiivistää muutamien lukujen otsikoilla: krooninen lihasjännitys, aistien rasitustila sekä kehon ja aivojen rasitustila. Ne saattavat aiheuttaa viiveitä lapsen puheen sekä sosiaalisten ja/tai liikuntataitojen kehityksessä ja altistaa keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin (esim. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja/tai ilmaisu- ja sosiaalisten taitojen oppimisessa).

TP-hoito voi auttaa oppijaa ponnistuksissaan ainakin kahdella tavalla: jos se aloitetaan tarpeeksi aikaisin, oppimisvalmiudet pääsevät kehittymään ilman suurempia viiveitä. Toiseksi oppijan aivoja eivät häiritse epätarkat, vääristyneet tiedot, joita yliherkät aistitoiminnot välittävät ja sen vuoksi hän voi keskittyä kunnolla päästä varmemmin tuloksiin, jotka vastaavat paremmin hänen kykyjään.

Riittävät tukitoimenpiteet (pienemmät ryhmät, rauhalliset oppimisympäristöt), selkeät opiskelumateriaalit ja opetusmenetelmät auttavat erityisesti niitä, joilla esim. TT-häiriön aiheuttamat aistiyliherkkyydet haittaavat opiskelua. Heitä ja muitakin auttaa myös mahdollisimman monien aistien käyttäminen opetuksessa, opiskelussa ja osaamisen arvioinnissa.

Seuraava

Teemasivu 26. TT-häiriö, TP-hoito sekä lukihäiriö, dysfasia, ADHD, autismi, Asperger,

Touretten syndrooma ja lievä kehitysvammaisuus