Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:569949 kpl

Teemasivu 34

Mikä saa järjellisen ihmisen toimimaan järjettömästi?

Kun luonto-äiti teki ihmisaivot ja –kehon, hän otti suuren riskin, koska mikä tahansa niin monimutkainen voi mennä myös helposti epäkuntoon. Jotkut älykkäät ihmiset, joilla on hyvä kasvatus, sosiaalinen ja taloudellinen tausta, saattavat päätyä yllättävän järjettömiin, vaarallisiin toimintoihin, vaikka aikanaan on nähty vaivaa ja opetettu heille nuorina, mikä oikein ja mikä väärin tai hyvää ja pahaa. Siis taipumus harkitsemattomuuksia sisältävään elämäntapaan ei välttämättä johdu vain esim. kasvatuksen puutteesta tai epäsuotuisista sosiaalisista tai taloudellisista olosuhteista. Siispä voidaan ymmärtää paremmin - joskaan ei hyväksyä - ihmisenkaltaisen järkevän olion tekemiä järjettömyyksiä, kun tiedetään tasapainoaistin toiminnan ja sen häiriön vaikutuksista.

On tietenkin olemassa järjettömyyden eri asteita: jotkut pienehköt, satunnaiset mielihalut ja mielijohteet eivät välttämättä aiheuta suurempaa vahinkoa. Jos ne alkavat toistua ja niihin syntyy riippuvuus, ei ole kyse enää huonosta tavasta. Vaikka uhkarohkea, vaarallinen toiminta aiheuttaisi vahinkoa, se saattaa toistua – edelleen harkitsemattomasti. Mitä tahansa ihminen tekeekin, hänellä on tarve saada toiminnalleen hyväksyntää, ja nyt sitä saatetaan joutua hakemaan rikollisilta ja niinpä rikollisryhmät tai -järjestöt ehkä tarjoavat keikkoja hänelle. He houkuttelevat uusia henkilöitä ansaitsemaan rahaa nopeasti ja elämään helppoa elämää, mutta niiden hinta täytyy maksaa jatkuvalla jännityksellä ja lisääntyvällä stressillä.

TT-häiriö voi rasittaa aivoja, kehoa ja aisteja niin monella eri tavalla, että ihmisen roiminta ja käyttäytyminen saattavat häiriintyä esim. joillakin seuraavilla tavoilla: väsyneisyys, uupumus, keskittymättömyys, hätäisyys, äkkipikaisuus, uhmakkuus, itsekkyys, kateus, kostonhalu, fobiat, itsesääli, tyytymättömyys, mukavuudenhalu, jännityshakuisuus, mielialojen vaihtelu, hyökkäävyys, masennus tai ahdistus. Sen vuoksi aivoilla ei välttämättä ole enää mahdollisuutta hallita henkilön toimintaa tai käyttäytymistä, vaikka muuten tietäisi ja ymmärtäisi huonosti harkittujen tekojensa seuraukset.

Ihminen, joka tekee harkitsemattomuuksia ei ole lähtökohtaisesti paha, vaan hän voi pahoin. Tähän pahoinvointiin voi liittyä puutteita henkisessä ja/tai fyysisessä toimintakunnossa, hyvinvoinnissa tai terveydessä siinä määrin kuin TT-häiriö on niitä aiheuttanut – suoraan tai välillisesti myös muiden ihmisten toiminnan kautta. Heikkoa itsetuntoa saatetaan tukea ja puolustaa todellisia tai jopa kuvitteellisia vihollisia tai vastustajia vastaan. Mustasukkaisuus ja kateus ovat aiheuttaneet traumaattisia kokemuksia kiusaamisesta vakavaan väkivaltaan, kun pyritään saamaan vaikutusvaltaa käyttämällä pelkoa. Kostolla halutaan saada korvausta pahoille tuntemuksille, kun esim. kiusatusta henkilöstä tulee kiusaaja. Kasvojen menettämisen pelko on loputon itsetehostuksen ja itsekkyyden käyttövoima.

Ihmisen historian synkimmät vaiheet sisältävät monia pelottavia esimerkkejä ihmisistä tai ihmisryhmistä, jotka ovat tukeneet epävakaata egoaan luomalla tarkoituksellisen mahtipontisia ja/tai tuhoavia toimintatapoja. Ne ovat loukanneet ihmisoikeuksia monin tavoin ja aiheuttaneet paljon kärsimyksiä. Näiden tekojen kohteina ovat olleet ihmiset, joiden mielipidettä, luonnetta, kansallisuutta, käytöstä tai toimintaa ovat pitäneet uhkaavina poliittisissa, taloudellisissa tai ideologisissa/uskollisissa johtoasemissa olevat henkilöt.

On surullista, että yhä vielä joitakin yhteisöjä ja yhteiskuntia johdetaan tällä tavalla.

Seuraava Teemasivu 35. Persoonallisuuden häiriöt TP-hoidon esteenä