Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576283 kpl

7 Mitä on asentohoito TT-häiriön hoitoon ?

Opastusvideo YouTubessa: googlaa 00 Asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

Asentohoito koostuu kolmesta liikesarjasta, joista yksi kuhunkin tasapainoaistin kaarikäytävään: vaakasuoraa, taaksepäin suuntautuvaa ja ylöspäin suuntautuvaa kaarikäytävää varten. Liikesarjojen pitäisi saada pää pyörimisliikkeeseen sillä tavalla, että se muistuttaa kaarikäytävien muotoa mahdollisimman tarkasti. TT-häiriö aiheutuu kalkkikivihiukkasista, jotka ovat jääneet karikäytäviin liian pitkäksi aikaa. Onnistuneen asentohoidon aikana painovoima siirtää hiukkaset takaisin lähtökohtaansa.

Asentohoito on kotona suoritettavaa itsehoitoa päivittäin tai harvemmin riippuen oireista, henkilön iästä ja kunnosta tai halutuista tuloksista. Jos hoito lopetetaan, vanhojen oireiden lisäksi voi ilmaantua myös uusia vaivoja ennemmin tai myöhemmin.  Toisin kuin vanhemmissa asentohoidon tekniikoissa, tässä tekniikassa korostan sitä, että kaikki kolme kaarikäytävää täytyy hoitaa tietyssä järjestyksessä aloitusvaiheen jälkeen, jossa ensin edetään vaiheittain aloittamalla vaakakaaren liikesarjalla, jotta mahdolliset vieroitusoireet eivät tulisi kovin hankaliksi. Vasen-oikea -järjestystä vaihdetaan jokaiselle hoitokerralla. TT-häiriön aiheuttamien vaivojen ehkäisemiseksi on tarpeen hoitaa tasapainoaistia päivittäin. Kuitenkin heikkokuntoisten ja/tai iäkkäiden henkilöiden osalta on syytä olla varovainen: pahimpien oireiden helpottamiseksi tehdään vain vaakakaaren liikesarja eikä sitäkään joka päivä.  Heidän kohdalla koko asentohoito (kaikkiin kaarikäytäviin) saattaisi lisätä kuona-aineiden erittymistä niin paljon, että sisäelimet saattaisivat vaurioitua. Taka- ja yläkaarien liikesarjat saattavat myös olla liian hankalia jäykälle niskalle.

Mitä vakavampi tasapainoaistin häiriö on, sitä tärkeämpää on tehdä kaikkia hoitoja jatkuvasti päivittäin totutteluvaiheen jälkeen. Siten voidaan edistää koko kehon terveyttä ja hyvinvointia parhaiten. Lievemmissäkin häiriöissä on hyödyllistä tehostaa hoitoja mm. nopeissa kasvuvaiheissa, rokotusten edellä ja jälkeen, murrosiässä, fyysisen tai psyykkisen rasituksen yhteydessä, syys- ja talvikuukausina, raskauden aikana, kuukautisten edellä ja aikana sekä viimeistään ikääntymisen myötä. .

Ole varovainen hoitoa tai uutta hoitovaihetta aloittaessasi: käytä avustajaa, jos olet iäkäs tai kehossa on jäykkyyttä, huimausta, tms. Vältä tällöin jonkin aikaa esim. kiipeämistä, nopeita käännöksiä, uintia, pyöräilyä tai autolla ajoa ja liiku varovasti portaissa.

Tarkistuta terveydentilasi aika ajoin säännöllisen asentohoidon lisäksi. On mahdollista, että ilmaantuu vaivoja, jotka tarvitsevat muutakin hoitoa, esim. leikkaushoitoa. Jos hankalia oireita ilmenee, ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Keskustele kaikista sairauden lääkitykseen liittyvistä asioista lääkärin kanssa.

On tärkeää seurata mittauksilla esim. verenpainetta, verensokeria ja -suolaa, jotta lääkitystä voidaan vähentää mahdollisimman nopeasti. Koska asentohoidon avulla kehossa lähtee liikkeelle paljon kuona-aineita, erityisesti maksan ja munuaisten toiminnan kannalta on tärkeää, että ne pystyvät poistamaan näitä kuona-aineita ilman lääkkeiden aiheuttamaa lisäkuormaa. Kehon kuntoutuessa esim. nesteenpoisto-, uni-, kipu- ja mielialalääkkeiden vähentäminen/ lopettaminen vaikuttavat edullisesti tasapainoaistinkin toimintaan. Toipumiseen tarvittava aika ja hoidon tulos riippuvat kehon kunnosta,

Katso 18 Tarvitaanko muuta?    

Seuraava 8 Miten asentohoito vaikuttaa?