Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536686 kpl

Teemasivu 21

TT-häiriö, TP-hoito sekä kuuleminen, puhuminen ja oppiminen

TT-häiriön aiheuttama adrenaliinikuormitus voi häiritä kuulohahmotusta. Sen vuoksi se toimii hälytysvalmiudessa ja siitä tulee kuin huonosti viritetty radioasema, josta kuuluu liikaa taustaääniä. Tällainen yliherkkä, epätarkka kuulohahmotus ei pysty erottelemaan merkityksellisiä ja merkityksettömiä ääniä. Se voi myös herkistyä kuulemaan kehonsisäisiä ääniä kuten esim. sydämen lyöntejä täi verenkierron kohinaa. Aivoja rasittaa epäselvä informaatiotulva, joka haittaa kuulomuistia ja työmuistia, mikä puolestaan vaikeuttaa keskittymistä mihin tahansa toimintaan. Lisäksi kuulohermo on vaarassa kuormittua liikaa, joka voi aiheuttaa tinnituksen, vaikka se ei olisikaan altistunut kovalle melulle.

Puheen kehittymiseen/oppimiseen sekä äidinkielellä että vierailla kielillä tarvitaan selkeää kuulohahmotusta, jotta kuulija/oppija pystyy kuulemaan selkeästi sekä ymmärtämään ja muistamaan, mitä hänelle sanotaan. Puhe ja hengityslihasten joustava yhteistyö yhdessä aivojen kanssa on tärkeää puhuttaessa ja kommunikoinnissa. Lisäksi puhe (kieli) on ajattelun sekä sanojen ja käsitteiden omaksumisen väline, jonka avulla pystytään muodostamaan kuva ympäröivästä maailmasta. On siis monta hyvää syytä TT-hoitoon, jotta puhe voi kehittyä/ voidaan oppia ilman suurempia vaikeuksia ja se antaa hyvän pohjan myöhemmälle oppimiselle.

Seuraava Teemasivu 22. TT-häiriö, TP-hoito sekä näkeminen, lukeminen, kirjoittaminen ja oppiminen