Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536605 kpl

Teemasivu 30

TT-häiriö, TP-hoito ja ihmissuhteet

Ihmisillä on tapana suhtautua muihin näiden käyttäytymisen ja/tai luonteen perusteella. On totuttu pitämään esim. ujoutta, vähäpuheisuutta, liiallista vilkkautta  ja puheliaisuutta tai tunkeilevaa käyttäytymistä luonteenpiirteinä tai hankittuina tapoina. Nämä sosiaalisen kanssakäymisen enemmän tai vähemmän häiritsevät piirteet ovat useimmiten merkki TT-häiriön kuormituksesta, joka saattaa häiritä vakavastikin ihmisen perustarpeita, joihin ryhmään kuuluminen ja siellä toimiminen kuuluvat. Toki ikävät kokemukset sosiaalisesta kanssakäymisestä voivat saada ihmisen vetäytymään muiden seurasta ja harvaan asutulla seudulla ei saata löytyäkään seuraa.

Sosiaaliset taidot, joita tarvitaan ihmisten välisissä suhteissa, kehittyvät ryhmässä toimimalla ja oppimalla. Sitä voivat kuitenkin häiritä monet TT-häiriöön liittyvä tekijät: vaikeudet puhumisessa ja/tai puheen ymmärtämisessä, kuulohahmotuksessa, keskittymisessä sekä ilmeiden, eleiden täi äänensävyn tulkitsemisessa. Kanssakäymistä muiden kanssa saattavat vaikeuttaa ongelmat kosketus- ja tunneaistin ja sen muistin kanssa, voimakkaat tunnekuohut sekä itsekeskeiseksi, itseensä tyytyväiseksi ja/tai  mukavuudenhaluiseksi muuttunut persoonallisuus.

TT-häiriö voi aiheuttaa monia ikäviä tapahtumaketjuja ihmisten käyttäytymisessä ja toiminnassa, jotka saattavat aiheettomasti kuormittaa läheisiä henkilöitä epämiellyttävillä, rasittavilla tapahtumilla. Samasta syystä pitkäaikaisiksi, vastavuoroisiksi tarkoitetut/toivotut ihmissuhteet perheessä tai muutoin ovat vaarassa rikkoutua.

Seuraava Teemasivu 31. TT-häiriö, TP-hoito sekä paniikkituntemukset ja -tilanteet