Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536652 kpl

5.5 Tärinä-ärsykkeet

Tiheästi asutuilla alueilla monet ihmiset altistuvat tärinälle, jota aiheuttavat mm. liikenne ja rakennustoiminta. Erilaiset laitteet asuintilojen sisällä aiheuttavat tärinää, vaikka sitä ei ehkä juurikaan tunnista. Sama altistus voi olla myös työpaikoilla, jossa suurien laitteiden ja työkoneiden tärinä-ärsytys saattaa haitata paljonkin, vaikka niiden käyttöturvallisuutta on parannettu erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Samat ongelmat koskevat myös matkustusvälineitä – sekä niissä matkustavia ja että työskenteleviä. Maaperässä tärinää aiheuttavat mm. louhintatyöt, voimalaitokset, maanjäristykset tai jääkerroksen laajeneminen jyrkkiä rantakallioita vasten lämpötilan muutoksen vuoksi. Lisäksi voimakkaat maaperään asennetut laitteistot, kuten edellisessä luvussa puheena olleet tuulivoimalat aiheuttavat maatärinää.

Onpa tärinä selkeästi tunnistettavaa tai pientä ei-tunnistettavaa mikrotärinää, tasapainoaisti reagoi siihen tehtävänsä mukaisesti samalla tavalla kuin muihinkin ärsykkeisiin. Hyvin toimiva (hoidettu) tasapainoaisti antaa tehokkaamman suojan keholle, joka sietää paremmin tärinä-ärsytystäkin. Toisaalta huonosti toimiva tasapainoaisti tekee kehosta häiriöalttiin, jonka vuoksi oireet ilmaantuvat herkemmin, vaikeampina tai monimuotoisempina varsinkin, jos altistus on jatkuvaa tai usein toistuvaa. Katso 4 TT-häiriön oireita

Seuraava 5.6 Valo- ja väriärsykkeet