Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576290 kpl

6 TT-häiriön testaamisesta                

Koska tasapainoaistin kaikki kaarikäytävät  täytyy joka tapauksessa hoitaa tiettyä hoitojärjestystä noudattaen, testaamisella ei ole merkitystä hoidon aloittamisessa tai hoitotuloksen kannalta. Hoidon onnistuminen voidaan nähdä kehon toimintakyvyssä, hyvinvoinnissa ja terveydentilassa.

Tasapainoaistin hoitotarve voidaan päätellä kehon toimintakyvyn puutteista tai muista ongelmista kehon hyvinvoinnissa tai terveydessä. (Katso: TT-häiriön oireita) Pienten, satunnaistenkin oireiden hoitaminen asentohoidolla voi ehkäistä ennalta pahempien vaivojen syntymistä. Tasapainoaistin häiriön puoleisuus voidaan päätellä esim. kehon toispuoleisista vaivoista, jalkaterien erilaisista virheasennoista tai kehon vinosta asennosta: alempana oleva olkapää saattaa johtua samalla puolella olevista jännittyneistä lihaksista ja nivelten asentovirheistä.

Esittelen seuraavassa kaksi vanhempaa testiä, joilla tasapainoaistia on testattu.

Vaakasuoran (horisontaalisen) kaarikäytävän testaus

Rahkon WRW-testissä menetellään seuraavasti: aluksi muutama askel kävellen, sitten pyörähdys yhden jalan varassa, jonka jälkeen jatketaan kävelyä takaisin pysähtymättä, jos mahdollista. Sama liikesarja tehdään toisen jalan varassa pyörähtäen. Jos pyörähdys epäonnistuu (esim. horjahdus, käden heilautus, jarruttava, epävarma käännös) jommankumman jalan varassa, tulee ilmi se, onko häiriö oikealla vai vasemmalla puolella.
Nuoremmilla henkilöillä tämä testi tehdään yleensä silmät suljettuina, jolloin näköaistin antama lisätuki selviämiselle puuttuu ja testi herkistyy. Vaikka oikean ja vasemman puolen ero näyttää nuoren henkilön testissä vähäiseltä, sen todellinen merkitys saattaa olla erittäin suuri, koska nuoret ihmiset aistivat tasapainonsa pienetkin häiriöt paljon herkemmin kuin vanhemmat. Sen vuoksi näennäisesti pienempi vaiva voi kiusata heitä enemmän ja vaatia enemmän tahdonalaistakin kehon ja lihasten hallintaa.

Dos. Rahkon mukaan lähes aina asentohuimauksen kaarikäytävä ja puolilöydös on sama vanhemmilla ja lapsilla sekä myös sisaruksilla useimmiten sama. Eri kaarikäytävien osuus voi olla erisuuruinen. Hän on käyttänyt tätä tietoa pienten lasten asentohuimaustutkimuksissa suuntaa antavana tietona.

Taaksepäin suuntautuvan (posteriorisen) kaarikäytävän testaus

Dix – Hallpiken testi: Potilas istuu ja laskeutuu sen jälkeen selälleen, pää roikkuen ensin oikealle, sitten pystyyn ja sama liike vasemmalle. Mikäli jommallakummalla puolella tulee huimauksen tunnetta tai silmävärvettä hoidetaan tilanne Epleyn asentohoidolla. Aloitetaan siltä puolelta, jossa oireet ovat voimakkaammat.

Kokonaisvaltainen TT-häiriön "testi"

Tällä omalla "testilläni" voidaan osoittaa konkreettisesti kehon asentovirheiden olemassaolo. Muuta merkitystä tällä ei ole tasapainoaistin hoidolle. Toimi seuraavalla tavalla: Mene istuma-asentoon ja aseta jalkaterät lattialle siten, että ne osoittavat suoraan eteenpäin. Tee tämä ilman, että katsot jalkoihin. Pidä jalkaterät em. asennossa paikoillaan ja nouse seisomaan. Kehon hahmotus saattaa antaa nyt aivoihin jalkaterien asennosta kuvan, jonka perusteella voit väittää, että jalkaterät ovat suorassa. Tarkista nyt itse tai pyydä jotakuta toista katsomaan, mikä jalkaterien todellinen asento on. Todennäköistä on, että jalkaterät tai toinen niistä on tavalla tai toisella vinossa. Suorista nyt jalkaterät katsomalla, että ne ovat todella suorassa. Nyt saat aivoista tiedon, että jalkaterät olisivat vinossa suuntaan tai toiseen. Tämä paljastaa kehossa syntyneen asentovirheen, joka kertoo, miten paljon TT-häiriö on muuttanut lihasten ja niveltenkin liikeratoja ja kehon asentoa. Asentovirhe saattaa muistuttaa V-kirjainta, jolloin jalkaterät ovat kääntyneet ulospäin, tai ylösalaisin olevaa V-kirjainta, jolloin jalkaterät kääntyvät sisäänpäin. Jalkaterät voivat myös kääntyä vinosti samaan suuntaan. Harvoin molemmat jalkaterät ovat yhtä paljon vinossa. Toinen jalka voi olla myös edempänä kuin toinen.

Asentovirhe voi tuntua ja näkyä myös muualla kehossa; esim. siten, että keskivartalo tai ylävartalo kiertyy eri tavalla kuin jalkaterät. Ylävartalon, käsien ja käsivarsien asentovirhe voi ilmetä mm. siten, että toinen olkapää on alempana tai edempänä kuin toinen, tai kämmenselkä kääntyy eteenpäin tai pää kumartuu  eteenpäin tai kääntyy / kallistuu sivulle.

Seuraava 7 Mitä on asentohoito TT-häiriön hoitoon?