Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:527774 kpl

Teemasivu 23

TT-häiriö, TP-hoito sekä suunnan,  tilan ja ajan hahmottaminen

Koska jännittynyt keho ja lihakset hahmottavat suuntaa, tilaa ja aikaa epätarkasti, suunnat kuten oikea ja vasen tai ylös ja alas tai täällä ja siellä menevät helposti sekaisin. TT-häiriö ja sen vaikutukset kinesteettiseen (asento- ja liike) aistiin sekä näköhahmotukseen vaikeuttavat etäisyyksien hahmottamista kehon ja sitä ympäröivien esineiden välillä. Sen vuoksi on vaikeaa muuttaa kehon asentoa ja liikkeitä suhteessa tilaan. Samalla tulee vaikeaksi löytää ja laittaa paikoilleen esineitä, mistä saattaa aiheutua jonkinasteinen sekasotku.

Ajan ja keston hahmottaminen vaatii usean aistin hyvää yhteistyötä. Ne saavat aikaan silmien ja käsien/käsivarsien sekä silmien ja säärien/jalkaterien yhteistyön. Samalla kehittyy aikakäsitteiden ymmärtäminen. Henkilö, jolla on vaikeuksia ajoituksessa, näyttää usein liikkuvan ja toimivan kömpelösti. Oikea ajoitus voidaan nähdä hyvänä rytminä liikkumisessa. Tietoisuus ajasta kehittyy samanaikaisesti tilan tietoisuuden kanssa.

TT-häiriö näyttää olevan vastuussa myös vaikeudesta ymmärtää ja oppia tilaan ja aikaan liittyviä käsitteitä. Ymmärtääkseen tilaa täytyy hahmottaa ulottuvuuksia, mikä on tärkeää esim. voimistelun, geometrian tai fysiikan oppitunneilla. Jos se ei onnistu, on vaikeaa erottaa kappaleita ja pintoja, esim. kuutiota ja neliötä toisistaan.

Käsite suunnasta sisältyy kieleen monin tavoin: sanaparit kuten antaa ja saada tai myydä ja ostaa tai pieni ja suuri tai sulaa ja jäätyä voivat mennä sekaisin. Matematiikassa sama ilmiö liittyy laskutoimituksiin kertolasku (suurentua) ja jakolasku (pienentyä) tai lukusuoran hahmottamiseen: kumpi on suurempi -2 vai -3 tai symboleihin < >. Esim. sekä suulliset että kirjalliset käyttöohjeet saattavat olla käsittämättömiä tässä kappaleessa esiteltyjen hahmotusongelmien vuoksi. TP-hoito voisi helpottaa arkielämän tehtäviä sekä työelämässä että kotona ja kenties tuoda kokonaan uusia mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen.   

Seuraava Teemasivu 24. TT-häiriö, TP-hoito ja keskittyminen