Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536661 kpl

8 Miten asentohoito vaikuttaa?

Hoidon vaikutukset voivat olla hyvin erilaisia eri ihmisillä riippuen tasapainohäiriön laadusta, kuinka kauan se on vaikuttanut, millainen kuormitus kehossa on ollut, mikä on ollut kehon heikoin kohta tai mitkä muut tekijät (mm. aivojen kapasiteetti) ovat vaikuttaneet kehon fyysiseen tai psyykkiseen toimintakuntoon. (Katso 4 TT-häiriön oireita) Toipumisaika on yleensä lyhyempi nuorilla henkilöillä ja henkilöillä, joilla ei ole ollenkaan tai vain vähän kudosvaurioita tai lääkitystä.

Ikävä kyllä, TP-hoito kaikkine muine toimenpiteineenkään ei voi korjata vakavia kudosvaurioita, mutta varovasti käytettynä sitä voi kokeilla ehkäisemään lisävaurioiden syntymistä ja parantamaan muuten kehon kuntoa. Toisaalta terve hyväkuntoinen henkilö voi ylläpitää hyvää henkistä ja fyysistä terveyttään, toimintakuntoaan ja hyvinvointiaan pitempään ja ehkäistä sairauksia tai muita terveysongelmia TP-hoidon avulla.

Asentohoidon välitön vaikutus on lihasten rentoutuminen. Onneksi se auttaa tavallisesti myös huimaukseen. Lisäksi rentoutuneet lihakset tekevät helpommaksi niiden vääristyneiden liikeratojen ja kehon asennon korjaamisen, mikä helpottaa tasapainoaistin hyvää toimintaa. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan mitä isompi lihas on kyseessä sitä enemmän se vaatii liikuntaa ja kärsivällisyyttä. Mitä pienemmät lihakset ovat, sitä nopeammin ne reagoivat asentohoitoon, esim. silmän lihakset. (Rahko) Samalla se tasapainottaa koko hormonieritystä ja vastaavasti aineenvaihduntaa, jos kudosvaurioita ei ole sisäelimissä, erityisesti umpieritysrauhasissa, jotka säätelevät hormonieritystä ja aineenvaihduntaa.

Lihasten rentoutuminen on onnistuneen asentohoidon välitön vaikutus, jolla on lukuisia myönteisiä epäsuoria vaikutuksia. Koko sisäeritys tasapainottuu, kun adrenaliinikuormitus vähenee, mikä vilkastuttaa ääreisverenkiertoa ja saa lihakset lämpenemään niissä osissa kehoa, joissa lihakset jännittyivät. Aistien yliherkkyys, pulssi ja verenpaine sekä sokeri-rasva –aineenvaihdunta rauhoittuvat adrenaliinin normalisoituessa.   

Kortisolieritys tasaantuu sekä suola ja neste palaavat kudoksiin, josta kortisoli siirsi ne pois TT-häiriön aikana. Samalla kehon sähkövirta tasaantuu ja hermoston toiminta elpyy. Myös kehon magneettikenttä eheytyy ja se pystyy suojaamaan kehoa sähkömagneettisilta häiriöiltä. Katso 9 Asentohoitoon liittyviä vieroitusoireita

10 Miten voi tunnistaa onnistuneen asentohoidon

Asentohoito helpottaa kehon sisäistä stressiä: esim. rentoutunut keho nukkuu paremmin, Se on vahvempi sietämään fyysistä ja/tai henkistä ponnistelua, Se toipuu siitä nopeammin. Koska aistit pystyvät hahmottamaan paremmin ja välittämään asianmukaista informaatiota kehon sisältä ja ulkopuolelta aivoihin, niiden rasitustila helpottaa. Sen vuoksi on helpompaa esim. muistaa, keskittyä, suunnitella, toteuttaa huolellisesti ja tehdä valmiiksi työnsä. Toisaalta voi sietää esim. epäonnistumisen aiheuttamaa epämukavuutta työssä tai ihmissuhteissa.

Mitä tulee lasten liikuntataitojen ja puheen kehittymiseen sekä käyttäytymiseen, tasapainoaistin hoito voi tukea niitä monella tavalla ennen kouluikää ja myöhemmin koulukasvatuksen aikana ja jälkeen, kun tiedollisia ja sosiaalisia taitoja hankitaan ja tarvitaan työ- ja perhe-elämässä. Hoitamalla tasapainoaistia jo ennen ensimmäistäkään oiretta, voidaan säästää se osa aivojen voimavaroista, jota ne käyttävät TT-häiriön hallintaan, sellaisten tarpeellisten inhimillisten kykyjen ja toimintojen onnistumiseen kuten puhuminen, liikkuminen, syöminen, kanssakäyminen lajitovereiden kanssa ja jälkeläisistä huolehtiminen. Koska TT-häiriö ei rasita aivoja, voi oppia ja osoittaa sen, mihin pohjimmiltaan pystyy älykkyytensä avulla.

Seuraava 9 Asentohoitoon liittyviä vieroitusoireita