Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:569951 kpl

17 Asentohoidon liikesarjat vauvalle ja pienelle lapselle

Katso Teemasivu 10

Vauvan (0-6 kk) asentohoito tehdään sylissä taka- ja yläkaarien osalta. Vauvan päätä, niskaa ja muuta kehoa tuetaan käsillä aikuisen omaan vartaloon tukien. Vaakakaaria varten vauvan keho tuetaan kapalolla, jossa on huppu ja kiertoliike tehdään sängyllä. Pienen lapsen tasapainoaisti on pienempi kuin aikuisen, mutta toisaalta kaarikäytävät saattavat olla ahtaampia, joten vauvojen asentohoitorytmi on vain vähän nopeampi kuin aikuisten. Koska vauvan keho ja lihakset ovat pieniä, eivätkä ne ole juurikaan ehtineet mukautua TT-häiriöön, kaikki kaarikäytävät voi hoitaa heti ensimmäisellä kerralla. Koska pikkuvauvan asentohoito vaatii erityistä varovaisuutta, ota yhteyttä tarkempia ohjeita ja ohjausta varten.

Seuraavat ohjeet sopivat lapselle, joka pystyy istumaan, siis noin 6 kuukaudesta eteenpäin, kunnes lapsi pystyy tekemään liikesarjat itsenäisemmin, ehkä 6 - 7-vuotiaana. Arvioi, että kukin liikesarja pienellä lapsella kestää noin 12 sekuntia. Pään kierrot ja kallistukset ovat samanlaisia kuin varttuneemmille tarkoitetussa asentohoidossa. Tauko voi olla lyhyempi kuin aikuisilla, noin minuutti, jonka ajaksi voi varata kirjan katseltavaksi tai musiikkia kuunneltavaksi tai leluja. Jakkara voi toimia siirrettävänä apupöytänä.

Vaihda oikea-vasen järjestystä ja liikesarjojen keskinäistä järjestystä jokaisella hoitokerralla kuten aikuisilla seuraavasti:

1. YTV = yläkaari VO, takakaari OV, vaakakaari VO

2. TVY = takakaari VO, vaakakaari OV, yläkaari VO

3. VYT = vaakakaari VO, yläkaari OV, takakaari VO

Siis kolme erilaista sarjaa, joissa käytetyt lyhenteet vielä tässä:

VO = ensin vasemman, sitten oikean kaarikäytävän liikesarja

OV= ensin oikean, sitten vasemman kaarikäytävän liikesarja

kaari = kaarikäytävä

V = vaakakaaren liikesarja

T = takakaaren liikesarja

Y = yläkaaren liikesarja


Yläkaaren liikesarjan aloitusasento pienelle lapselle:

Aikuinen istuu sängyn laidalla, jalat irti sängyn reunasta. Hän koukistaa vasenta polvea, pitää jalkapohjan tukevasti lattiaa vasten ja nostaa lapsen istumaan hajareisin vasemmalle reidelle lähelle polvea. Aikuinen tukee lasta vasemmalla käsivarrella ja kädellä asettamalla ne lapsen vatsapuolelle vinosti vasemmalta kohti lapsen oikeaa hartiaa. Aikuinen ohjaa oikealla kädellään lapsen päätä liikesarjan aikana.

Vasemman yläkaaren liikesarja pienelle lapselle:

Aikuinen kiertää lapsen päätä noin 15º oikealle ja kallistaa sitä 15º vasemmalle ja kumartuu lapsen kanssa kunnes lapsen päälaki on kohtisuoraan lattiaa kohti. Ilman pysähdystä palataan ylöspäin ja samalla lapsi ohjataan pois aikuisen reideltä istumaan lattialle sekä lapsen pään kierto ja kallistus oikaistaan liikesarjan loppupuolella ennen kuin pää on kohtisuorassa. Pysähdys (noin 10 sekuntia) istuma-asennossa lattialla. Lapsi nousee seisomaan tai aikuinen kannattelee lasta pystysuorassa hetken aikaa. Tauko.

Oikean yläkaaren liikesarja pienelle lapselle:

Aikuinen kiertää oikealla kädellään lapsen päätä noin 15º vasemmalle ja kallistaa sitä 15º oikealle ja kumartuu lapsen kanssa kunnes lapsen päälaki on kohtisuoraan lattiaa kohti. Ilman pysähdystä palataan ylöspäin ja samalla lapsi ohjataan pois aikuisen reideltä istumaan lattialle sekä lapsen pään kierto ja kallistus oikaistaan liikesarjan loppupuolella ennen kuin pää on kohtisuorassa. Pysähdys (noin 10 sekuntia) istuma-asennossa lattialla. Lapsi nousee seisomaan tai aikuinen kannattelee lasta pystysuorassa hetken aikaa. Tauko voi olla lyhyempi kuin aikuisilla, noin minuutti, jonka ajaksi voi varata kirjan katseltavaksi, tai musiikkia kuunneltavaksi tai leluja. Jakkara voi toimia siirrettävänä apupöytänä.

Takakaaren liikesarjan aloitusasento pienelle lapselle:

Aikuinen istuu sängyn reunalla jalat tukevasti lattialla. Lapsi istuu patjalla hänen vieressä vasemmalla puolella kasvot vastakkaiseen suuntaan aikuiseen nähden. Aikuinen tukee lasta vasemmalla käsivarrella ja kädellä selkäpuolelta vinosti vasemmalta kohti lapsen oikeaa hartiaa. Aikuinen ohjaa oikealla kädellä pään asentoa liikesarjan aikana

Vasemman takakaaren liikesarja pienelle lapselle:

Aikuinen kiertää lapsen päätä 30º oikealle (huom. peilikuva, koska lapsi on aikuista vastapäätä) ja samalla kallistaa lapsen ylävartaloa taakse noin 60º alaviistoon vaakatasosta ja lähtee pysähtymättä kohottamaan lapsen ylävartaloa noin 60º yläviistoon vaakatasosta ja oikaisee lapsen pään kierron samalla, kun nousee pystysuoraan. Pysähdys istuma-asennossa patjalla. Taukopuuhat seisoma-asennossa.

Oikean takakaaren liikesarja pienelle lapselle:

Aikuinen kiertää lapsen päätä 30º vasemmalle (huom. peilikuva, koska lapsi on aikuista vastapäätä) ja samalla kallistaa lapsen ylävartaloa taakse noin 60º alaviistoon vaakatasosta ja lähtee pysähtymättä kohottamaan lapsen ylävartaloa noin 60º yläviistoon vaakatasosta ja oikaisee lapsen pään kierron samalla, kun nousee pystysuoraan. Pysähdys istuma-asennossa patjalla. Taukopuuhat seisoma-asennossa.

Vasemman vaakakaaren liikesarjan aloitusasento pienelle lapselle:

Aikuinen asettaa lapsen selälleen vasen kylki melko lähelle patjan reunaa pää ja yläkeho käsipyyhkeen päälle. Aikuinen kiertää käsipyyhkeen ylävartalon ympäri lapsen vasemman kyljen puolelta siten, että lapsen vasen käsivarsi jää pyyhkeen mutkaan. Aikuinen pujottaa oikean kätensä lapsen selän alle pituussuunnassa ja edelleen kämmenensä lapsen pään alle, jonka aikuinen kääntää 90º vastakkaiseen suuntaan (poispäin patjan reunasta).

Vasemman vaakakaaren liikesarja pienelle lapselle

Aikuinen kohottaa oikealla kädellä hieman lapsen päätä ja kiertää sitä ja kehoa vaakatasossa yläkautta patjan reunan suuntaan ja vasemmalla kädellä kiertää lapsen vasenta kylkeä ja vartaloa alakautta, kunnes lapsen nenä on hipaissut patjaa. Aikuinen kiertää/nostaa lapsen vartalon ja pään patjan vieressä pystysuoraan/seisoma-asentoon katse patjan suuntaan. Pysähdys pystysuorassa asennossa. Taukopuuhat.

Oikean vaakakaaren liikesarjan aloitusasento pienelle lapselle:

Aikuinen asettaa lapsen selälleen oikea kylki melko lähelle patjan reunaa pää ja yläkeho käsipyyhkeen päälle. Aikuinen kiertää käsipyyhkeen ylävartalon ympäri lapsen vasemman kyljen puolelta siten, että lapsen oikea käsivarsi jää pyyhkeen mutkaan. Aikuinen pujottaa vasemman kätensä lapsen selän alle pituussuunnassa ja edelleen kämmenensä lapsen pään alle, jonka aikuinen kääntää 90º vastakkaiseen suuntaan (poispäin patjan reunasta).

Oikean vaakakaaren liikesarja pienelle lapselle:

Aikuinen kohottaa vasemmalla kädellä hieman lapsen päätä ja kiertää sitä ja kehoa vaakatasossa yläkautta patjan reunan suuntaan ja oikealla kädellä kiertää lapsen oikeaa kylkeä ja vartaloa alakautta, kunnes lapsen nenä on hipaissut patjaa. Aikuinen kiertää/nostaa lapsen vartalon ja pään patjan vieressä pystysuoraan/seisoma-asentoon katse patjan suuntaan. Pysähdys pystysuorassa asennossa. Taukopuuhat.

Seuraava 18 Tarvitaanko muuta?