Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536616 kpl

4.1  Lihasjännitys: vääristyneitä liikeratoja

4.1.1 Silmää ohjaavat lihakset

Lukemaan oppiminen hidasta; lukeminen hidasta tai hätäistä; luetun ymmärtäminen vaikeaa; olennaisen asiasisällön löytäminen tekstistä vaikeaa; huono näkömuisti; mikä tahansa muukin tarkkaa näkemistä vaativa työ hankalaa.

Väsyvät silmät; näkeminen erityisen hankalaa huonoissa valaistusolosuhteissa tai väsyneenä; näkeminen vaikeaa näkökentän reuna-alueilla; kapea näkökenttä; vääristynyt näkökenttä: esim. vaakasuorat pinnat nousevat pystyyn tai kaatuvat alaspäin; erikoinen värien tai muotojen näkeminen; kolmiulotteisuuden ja etäisyyksien hahmottaminen vaikeaa.

Tilan hahmottaminen vaikeaa: tavaroiden löytäminen ja paikoilleen laittaminen vaikeaa; katseen kiinnittäminen vaikeaa liikkuvaan kohteeseen vaikeaa: välttää silmiin katsomista; yliherkkä näköhahmotus; häikäistyy tavallisessa valaistuksessa; silmät liikkuvat epätavallisen nopeasti; tuijottava katse; silmien lihasten jännittyneet myös nukkuessa, jolloin silmät jäävät osittain auki; suuntien tunnistaminen hidasta.

Oppimisvaikeuksia esim. matematiikassa, vieraissa kielissä; kirjoittamaan oppiminen hidasta: tavu-, sana- tai lauserajojen hahmottaminen vaikeaa, lauserakenteen hallinta vaikeaa, symmetristen kirjainten sekaantuminen, ylämerkillisten ja ylämerkittömien kirjainten sekaantuminen; tekstin tai kuvan sijoittaminen paperille vaikeaa; pimeänpelko: näköaisti ei tue tasapainoaistia ja hahmot alkavat ”liikkua” näkökentässä; näköaisti ei saa kiinteää tukipistettä näkökentässä; ahtaan-. korkean- tai avoimenpaikankammo, matkapahoinvointi.

Seuraava 4.1.2 Puhe- ja hengityslihasten toiminta / muita puheongelmia