Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576276 kpl

Teemasivu 22

TT-häiriö, TP-hoito, sekä näkeminen, lukeminen, kirjoittaminen ja oppiminen

Näköhahmotusta ohjaavat pienet silmän lihakset, jotka reagoivat tasapainoaistiin hyvin herkästi, koska näiden kahden aistin tiivis yhteistyö tekee keholle mahdolliseksi löytää vakaa, tasapainoinen asento ja liikeradat. Muuten, sen vuoksi silmien toiminnalla on ollut tärkeä tehtävä asentohoitotekniikan hienosäädössä.

Lukeminen vaatii tarkkaa näköä ja hyvää näköhahmotusta, jotta sisältö voidaan ymmärtää, muistaa ja tarvittaessa myös oppia ilman suurempaa vaikeutta. Näköhahmotus on ratkaiseva, kun opetellaan kirjoittamaan kieltä oikein. Englanti on esimerkki monimutkaisesti kirjoitettavasta kielestä, johon ei saa juurikaan apua ääntämisasusta. Tämä vaatii näköhahmotukselta enemmän kuin esim. suomen kieli, jonka kirjoitusasu muistuttaa paljon sen ääntämisasua. Tästä näennäisestä helppoudesta huolimatta myös suomenkielisen tekstin ymmärtäminen ja muistaminen vaatii hyvää näköhahmotusta ja näkömuistia. Jotkut kirjainyhdistelmät (esim. kaksois- vs. yksittäiskonsonantit sekä lyhyt vs. pitkä vokaali) suomenkielen kirjoituksessa saatavat paljastaa ongelmia myös kuulohahmotuksessa.

Kirjoittamaan oppiminen (kynällä tai koneella) vaatii käsivarren ja käden lihasten joustavaa yhteistoimintaa silmien kanssa. Oman tekstin luomistyöhön liittyy monia taitoja: omien ajatusten, ideoiden, tunteiden, jne. muovaaminen ja ilmaiseminen tai tiedon välittäminen käyttämällä sanoja oikein ja sujuvia lauseita sekä hallitsemalla tekstin rakennetta jossakin määrin. Keskittyminen tähän prosessiin vaatii aivojen häiriötöntä toimintaa.

Lukemis- ja kirjoitustaidot ovat tärkeitä oppimis- ja opiskeluvälineitä mitä tahansa halutaankin saavuttaa.

Kirjoitustaitoa tarvitaan melkein kaikkialla muuallakin. kansainväliset, maailmanlaajuiset yhteydenotot lisäävät tarvetta oppia vieraita kieliä sekä työssä että henkilökohtaisissa suhteissa. Jotta pystyy saavuttamaan opiskelu- tai muut tavoitteet kohtuullisen vaivattomasti, TP-hoito auttaisi niitäkin, joille ne aiheuttavat kovia ponnistuksia tai jäävät todennäköisesti saavuttamatta. Koulusaavutusten parantaminen saattaa vaatia perustaitojen ja opiskelutekniikan opettelemista TP-hoidon lisäksi.

Seuraava Teemasivu 23. TT-häiriö, TP-hoito sekä suunnan, tilan ja ajan hahmottaminen