Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536686 kpl

12 Asentohoidon rytmi /kesto

Tasapainoaistin rakenne ja häiriötön toiminta tekevät mahdolliseksi sen, että se pystyy tarvittaessa ohjaamaan kehoa ja sen lihaksia hyvinkin nopeasti. Sen vuoksi myös asentohoitorytmi on nopeutunut vanhempiin tekniikoihin verrattuna. On ollut välttämätöntä hioa asentohoidon liikesarjoja vastaamaan tarkemmin kaarikäytävien muotoja. Tämän kehitystyön tärkeä tavoite on ollut lyhentää kiertoliikkeiden ja taivutusten säteitä mahdollisimman paljon, koska hoidettavan elimen halkaisija on vain noin 1 cm.

Asentohoidon toivottu vaikutus riippuu siitä. kuinka tarkasti liikesarjojen asennot ja kierrot osataan tehdä sopivassa rytmissä ja sopivassa ajassa. Liikesarjat ilman pysähdyksiä (kuten videolla nähtävät, jotka kestävät noin 13 sekuntia) sopivat ilmeisesti henkilöille, joilla on vähän tai pieniä oireita. Henkilöt, joilla on pahempia tai enemmän oireita saattavat tarvita vähän hitaampia liikerajoja yhteen tai useampaan kaarikäytyvään.

Liikesarjan tilapäinen hidastaminen saattaa olla tarpeen silloin, kun tasapainoaisti kuormittuu tavallista enemmän, jonka vuoksi siis siirrettäviä hiukkasia on tavallista enemmän. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tavallista voimakkaampi fyysinen tai psyykkinen rasitus, raskaus, nopea kasvuvaihe, ikääntyminen, loppusyksy ja talvi, täyden/pimeän kuun vaiheet, voimakkaat auringon magneettimyrskyt.

Viime vuosien asentohoitokokemusten myötä on tullut yhä ilmeisemmäksi, että hankalampien, monioireisten yhdistelmien taustalla on kaarikäytävien rakenteellista erilaisuutta, (ahtautta, jopa tukkeutumia, yms.)  jolloin nopeat, yhtäjaksoiset liikesarjat eivät saata tehota. Tarvitaan hitaampia, erilaisia hoitorytmejä ja jopa pysähdyksiä. Näiden lisäksi saatetaan myös tarvita erilaisia kallistuksia jopa niin, että yhdellä ja samalla henkilöllä täytyy jokaisen kaarikäytävän liikesarjan olla hiukan erilainen kuin muiden. Tärkeätä olisi saada mahdollisimman tarkka, moniulotteinen magneettikuva tasapainoaistista, jotta liikesarjat voitaisiin hienosäätää erityisesti moni/vaikeaoireisen henkilön tarpeisiin.

Seuraava 13 Asentohoidon liikesarjojen keskinäinen järjestys