Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:560351 kpl

4.3 Kehon ja aivojen rasitustila

Aamuherääminen vaikeaa riittävästä yöunesta huolimatta; uupuminen; heikko stressin sietokyky: pienikin epämukavuus rasittaa; keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ongelmat: toiminta hidasta, hätäistä tai lyhytjänteistä, toiminnan suunnittelu ja ajankäytön arviointi vaikeaa, toiminnan viimeistely puutteellista.

Muistitoiminnot häiriintyvät; nimeämisvaikeus; vaihteleva koulumenestys, alisuoriutuminen; täydellisyyteen pyrkiminen, jatkuva pingottaminen – virheiden pakonomainen välttäminen; sietää huonosti epäonnistumisia.

 ”Yhden asian ihminen”: urautuneet toiminta- tai ajattelutavat; kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeaa; fyysinen tai psyykkinen ponnistelu vastenmielistä; kärsimättömyys; mukavuudenhalu.

Riippuvuus mielihyvää aiheuttavista asioista; riippuvuus päiväunelmista tai epärealistisista toiveista; holtittomuus; uhkarohkeus: vaaratilanteiden ennakointi vaikeaa; uhmakkuus; onnettomuusalttius; persoonallisuuden häiriöt; teennäisiä rooleja: esim. pelle tai käskyttäjä; voimakas esiintymistarve; käyttäytymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet; lyhytjänteisyys ja vastavuoroisuuden puute ihmissuhteissa;.

Katso mm. LIITE I AD/HD- oireistoja eriteltynä TT-häiriön oireiden mukaan

Seuraava 4.4 Diagnosoituja neurobiologisia oireyhdistelmiä AD/HD, autismi, Asperger, dysfasia, dysleksia (lukihäiriö), Touretten syndrooma ja lievä kehitysvammaisuus sisältävät