Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576280 kpl

11 Asentohoidon aloitusvaiheet

VAROITUS: Jos sinulla on ollut ongelmia niskan kanssa (esim. loukkaantumisia ja/tai jäykkyyttä), ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin aloitat asentohoidon. Varsinkin taka- ja yläkaarien liikesarjojen kanssa täytyy olla varovainen.  Ole varovainen myös uutta aloitusvaihetta aloittaessasi: käytä avustajaa, jos olet iäkäs tai kehossa on jäykkyyttä, huimausta, tms. Vältä tällöin jonkin aikaa esim. kiipeämistä, nopeita käännöksiä, uintia, pyöräilyä tai autolla ajoa ja liiku varovasti portaissa.

Tarkistuta terveydentilasi aika ajoin säännöllisen asentohoidon lisäksi. On mahdollista, että ilmaantuu vaivoja, jotka tarvitsevat muutakin hoitoa, esim. leikkaushoitoa. Jos hankalia oireita ilmenee, ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Keskustele kaikista sairauden lääkitykseen liittyvistä asioista lääkärin kanssa.

On tärkeää seurata mittauksilla esim. verenpainetta, verensokeria ja -suolaa, jotta lääkitystä voidaan vähentää mahdollisimman nopeasti. Koska asentohoidon avulla kehossa lähtee liikkeelle paljon kuona-aineita, erityisesti maksan ja munuaisten toiminnan kannalta on tärkeää, että ne pystyvät poistamaan näitä kuona-aineita ilman lääkkeiden aiheuttamaa lisäkuormaa. Kehon kuntoutuessa esim. nesteenpoisto-, uni-, kipu- ja mielialalääkkeiden vähentäminen/ lopettaminen vaikuttavat edullisesti tasapainoaistinkin toimintaan ja samalla TT-hoitotulokset tehostuvat.

Toisin kuin vanhemmissa asentohoidon tekniikoissa (esim.  Epley, Lempert, Rahko), tässä tekniikassa kaikki kolme kaarikäytävää täytyy hoitaa tietyssä järjestyksessä aloitusvaiheiden jälkeen, ellei ole joitakin rajoittavia tekijöitä, kuten henkilön korkea ikä tai heikko terveys, jolloin tehdään ainoastaan vaakakaaren liikesarjat silloin tällöin pahimpien oireiden hoitamiseen.

Asentohoito aloitetaan vaiheittain, jotta mahdolliset vieroitusoireet eivät tulisi kovin hankaliksi. Mitä vakavampi tasapainoaistin häiriö on, sitä tärkeämpää on tehdä kaikkia hoitoja jatkuvasti päivittäin totutteluvaiheen jälkeen. Siten voidaan edistää koko kehon terveyttä ja hyvinvointia parhaiten. Lievemmissäkin häiriöissä on hyödyllistä tehostaa hoitoja mm. nopeissa kasvuvaiheissa, rokotusten edellä ja jälkeen, murrosiässä, fyysisen tai psyykkisen rasituksen yhteydessä, syys- ja talvikuukausina, raskauden aikana, kuukautisten edellä ja aikana sekä viimeistään ikääntymisen myötä. Mitä nuoremmasta /parempi -kuntoisesta henkilöstä on kyse, sitä nopeammin voi / täytyy tehdä kaikki liikesarjat.                                          

Liikesarjoissa käytetään seuraavia lyhenteitä:

V = vasen

O = oikea

kaari = kaarikäytävä

VO = ensin vasemman, sitten oikean kaarikäytävän liikesarja

OV= ensin oikean, sitten vasemman kaarikäytävän liikesarja

V = vaakakaaren liikesarja

T = takakaaren liikesarja

Y= yläkaaren liikesarja

Ensimmäinen vaihe: kahdesta kuuteen päivään:

Teet vain vaakakaaren liikesarjaa. Vaihdat oikea-vasen järjestystä jokaisella hoitokerralla. Vain yksi hoitokerta päivässä.

Toinen vaihe: teet sekä vaakakaaren että takakaaren liikesarjat jokaisella hoitokerralla. Hoitojärjestys: takakaaret VO, vaakakaaret OV ja seuraavalla hoitokerralla vaakakaaret VO ja takakaaret OV. Vaihdat siis oikea-vasen -järjestystä sekä taka- ja vaakakaarien keskinäistä järjestystä jokaisella hoitokerralla.

Kolmas vaihe: Teet kaikkien kaarikäytävien asentohoidot (vaaka, taka- ja yläkaarien liikesarjat) jokaisella hoitokerralla. Käytät vuorotellen kolmea erilaista hoitojärjestystä ja vaihdat oikea-vasen järjestystä seuraavasti:

1. YTV = yläkaari VO, takakaari OV, vaakakaari VO

2. TVY = takakaari VO, vaakakaari OV, yläkaari VO

3. VYT = vaakakaari VO, yläkaari OV, takakaari VO

Seuraava 12 Asentohoidon rytmi