Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:459536 kpl

11 Asentohoidon aloitusvaiheet

VAROITUS: Jos sinulla on ollut ongelmia niskan kanssa (esim. loukkaantumisia ja/tai jäykkyyttä), ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin aloitat asentohoidon. Varsinkin taka- ja yläkaarien liikesarjojen kanssa täytyy olla varovainen.  Ole varovainen myös uutta aloitusvaihetta aloittaessasi: käytä avustajaa, jos olet iäkäs tai kehossa on jäykkyyttä, huimausta, tms. Vältä tällöin jonkin aikaa esim. kiipeämistä, nopeita käännöksiä, uintia, pyöräilyä tai autolla ajoa ja liiku varovasti portaissa.

Tarkistuta terveydentilasi aika ajoin säännöllisen asentohoidon lisäksi. On mahdollista, että ilmaantuu vaivoja, jotka tarvitsevat muutakin hoitoa, esim. leikkaushoitoa. Jos hankalia oireita ilmenee, ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Keskustele kaikista sairauden lääkitykseen liittyvistä asioista lääkärin kanssa.

On tärkeää seurata mittauksilla esim. verenpainetta, verensokeria ja -suolaa, jotta lääkitystä voidaan vähentää mahdollisimman nopeasti. Koska asentohoidon avulla kehossa lähtee liikkeelle paljon kuona-aineita, erityisesti maksan ja munuaisten toiminnan kannalta on tärkeää, että ne pystyvät poistamaan näitä kuona-aineita ilman lääkkeiden aiheuttamaa lisäkuormaa. Kehon kuntoutuessa esim. nesteenpoisto-, uni-, kipu- ja mielialalääkkeiden vähentäminen/ lopettaminen vaikuttavat edullisesti tasapainoaistinkin toimintaan ja samalla TT-hoitotulokset tehostuvat.

Toisin kuin vanhemmissa asentohoidon tekniikoissa (esim.  Epley, Lempert, Rahko), tässä tekniikassa kaikki kolme kaarikäytävää täytyy hoitaa tietyssä järjestyksessä aloitusvaiheiden jälkeen, ellei ole joitakin rajoittavia tekijöitä, kuten henkilön korkea ikä tai heikko terveys, jolloin tehdään ainoastaan vaakakaaren liikesarjat silloin tällöin pahimpien oireiden hoitamiseen.

Asentohoito aloitetaan vaiheittain, jotta mahdolliset vieroitusoireet eivät tulisi kovin hankaliksi. Mitä vakavampi tasapainoaistin häiriö on, sitä tärkeämpää on tehdä kaikkia hoitoja jatkuvasti päivittäin totutteluvaiheen jälkeen. Siten voidaan edistää koko kehon terveyttä ja hyvinvointia parhaiten. Lievemmissäkin häiriöissä on hyödyllistä tehostaa hoitoja mm. nopeissa kasvuvaiheissa, rokotusten edellä ja jälkeen, murrosiässä, fyysisen tai psyykkisen rasituksen yhteydessä, syys- ja talvikuukausina, raskauden aikana, kuukautisten edellä ja aikana sekä viimeistään ikääntymisen myötä. Mitä nuoremmasta /parempi -kuntoisesta henkilöstä on kyse, sitä nopeammin voi / täytyy tehdä kaikki liikesarjat.                                          

Liikesarjoissa käytetään seuraavia kirjain- ja numerosymboleita:

A = ensin vasemman, sitten oikean kaarikäytävän liikesarja

B = ensin oikean, sitten vasemman kaarikäytävän liikesarja

Vaakakaarien liikesarjat = ykkös- ja kakkosliikesarjat

Takakaarien liikesarjat = kolmos- ja nelosliikesarjat

Yläkaarien liikesarjat = viitos- ja kuutosliikesarjat

Ensimmäinen vaihe: kahdesta kuuteen päivään:

aloita A12 vaakakaarien liikesarjoilla. Vaihda oikea-vasen järjestystä jokaisella hoitokerralla.

Toinen vaihe: kolmesta kuuteen päivään: ensimmäisellä kerralla teet takakaarien hoidot A34 ja sen jälkeen vaakakaarien hoidot B12. Seuraavalla hoitokerralla vaihdat oikea-vasen järjestyksen B34 A12 ja sitä seuraavalla kerralla taas A34 B12, jne.

Kolmas vaihe: Aloita tekemällä yläkaarien hoidot A56, jonka jälkeen teet takakaarien hoidot B34 sekä viimeisenä vaakakaarien hoidot A12. Seuraavalla hoitokerralla järjestys on A34, B56, B12. Hoitoketjut aloitetaan siis vuorotellen ylä- ja takakaarien hoidoilla. Vaakakaaret hoidetaan aina viimeisenä. Nämä kaksi erilaista hoitojärjestystä ovat siis:

1. A56 B34 A12

2. A34 B56  B12

Seuraava 12 Asentohoidon rytmi