Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:536638 kpl

Teemasivu 38

TTH:n perinnöllisyys ja yleisyys

Tavallista on, että ainakin jommallakummalla vanhemmista ja useimmilla sisaruksista on jotakin häiriöön liittyvää (Rahko). Siten TT-häiriö on voimakkaasti perinnöllinen, mutta oireet voivat olla erilaisia ja voimakkuudeltaankin erilaisia. On sukuja, joissa on taipumus samanlaisiin oireisiin, jotka voivat johtua samoista fysiologisesti heikoista kohdista sekä tasapainoaistissa että muualla kehossa, joita saattaa pahentaa pienehkökin TT-häiriö.

TT-häiriön yleisyydestä ei ole olemassa systemaattisesti koottua tutkimustietoa. TP-hoidosta saadut kokemukset yhdessä joidenkin tilastojen kanssa,( esim. koulusaavutukset, onnettomuusriskit, kansanterveys, mielenterveyden ongelmat ja niiden keskinäiset riippuvuudet) voivat paljastaa joitakin TT-häiriön välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. Sukupuolien väliset erot tulevat ilmi lasten kehityksen neuropsykologisessa tutkimuksessa. Tuloksissa pojilla on huomattavasti enemmän erilaisia viiveitä kuin tytöillä. (Valtonen)

On ilmeistä, että useimmilla ihmisillä on ainakin joitakin TT-häiriön oireita elämänsä viimeisinä vuosina, jolloin lihakset eivät pysty enää sopeutumaan pieneenkään TT-häiriöön. Toisaalta silloin lihasten heikkous rasittaa tasapainoaistia. Näillä sivuilla käsitellyistä monista ilmiöistä voi päätellä, että mitä aikaisemmin ilmaantuu ongelmia henkiseen ja/tai fyysiseen toimintakuntoon, hyvinvointiin tai terveyteen, sitä huonommin tasapainoaisti on alunalkujaan toiminut.

Suomen väestötilastotiedot (v.1987 -  2005) osoittavat, että kaikista (932 299) kuolemista noin 12,9 %   (119 867 henkilöä) oli alle 60-vuotiaita. Jälkimmäinen väestöryhmä ilmeisesti koostuu niistä, joiden terveys on heikompi ja/tai riski loukkaantua on suurempi. Heidän kuolemiensa jakaantuminen vuoden eri kuukausille vaihteli selvästi Kuun ja Auringon aiheuttamien häiriöiden mukaan Maan magneettikentässä, minkä tiedetään vaikuttavan tasapainoaistiin.

Seuraava  LIITE I  AD/HD -oireistoja eriteltynä TT-häiriön oireiden mukaan