Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:576280 kpl

3.4 Kehon ja aivojen rasitustila

Tasapainoaistin toimintahäiriö aiheuttaa kehoon ja aivoihin rasitustilan, koska aivot joutuvat käsittelemään aistien välittämää vääristynyttä tietoa ympäristöstä ja kehon sisältä. Samalla hermoston täytyy pitää yllä korjausohjelmaa, jolla kehon koordinaatio ja lihakset saadaan hallittua tietoisesti tasapainoaistin ohjauksen ”lakkoillessa”. Tämä korjaustoiminta vie energiaa muulta toiminnalta ja voi aiheuttaa pahojakin ”ruuhkia” hermoradoille.

Hermoston kuormittuminen voi ilmetä kehon fyysisen ja psyykkisen toiminnan erityisenä hitautena tai hätäisyytenä. Pärjätäkseen jäljelle jäävällä energialla keho ja aivot luovat toimintatapoja, joilla vältetään fyysistä ja/tai psyykkistä ponnistelua. Siksi voi syntyä urautuneita ajattelu- tai toimintamalleja, jolloin saatetaan hallita hyvin jokin yksittäinen toiminta tai tiedon ala, mutta kokonaisuuksien hallinta voi olla ylivoimaista. Tällä tavalla pyritään vähentämään epäonnistumisia, koska niiden aiheuttama epämukavuus saattaisi ylittää kuormittuneen kehon sietorajan.

Seuraava 4 TT-häiriön oireita